Behandling av kronisk traumatisering och dissociation

03 June 2014

Suzette Boon, PhD, clin psych

Kursen är ackrediterad inom specialistordningenför legitimerade psykologer.
Utbildningsanordnare Insidan Anna Gerge AB

Tel. 08‐541 312 17 Mob. 0709‐549 810
www.hypnosterapi.nu   anna@insidan.se

Utbildningen ges på engelska och vänder sig till leg psykologer, psykoterapeuter och psykiater som i sitt arbete möter och behandlar komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik.

Psykologer examineras separat.

  • Datum: Lördagar och söndagar 29-30 november 2014, 7-8 mars, 30-31 maj, 3-4 oktober 2015.
  • Examination: Hemtentamen efter avslutad utbildning.
  • Kurstider: Lördagar kl. 09.35 – 17.15, söndagar kl 9.00 – 16.00

Kursavgift: 18 500 kr + moms, medlemmar i ESTD erhåller 500 kr rabatt.

Vid avbokning mellan 15 september och 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, därefter debiteras hela kursavgiften. Vid förhinder kan kursplats överlåtas till annan deltagare om detta anmäls i
förväg. Antalet platser är begränsat, bekräftelse på plats meddelas efter anmälan. Kursavgiften kan, om önskas, delas i två omgångar under på 2014 och 2015.

Kostnad för att endast gå ”Part I” (29-30 november 2014) är 5000 kr + moms.

Utbildningsplats: Sjöfartshuset. Skeppsbron 10, Stockholm

Anmälan: Senaste anmälningsdatum är 15 september 2014.

Kursanmälan via formulär på: www.hypnosterapi.nu

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

 

Kursbeskrivning

Phase oriented treatment of complex dissociative disorders and chronic trauma
29-30 november 2014: (Observera! Du kan gå “Part I” som separat kurs).

Part I: Diagnostic assessment and treatment plan
7-8 mars 2015

Part II Stabilization and symptom reduction
30-31 maj 2015

Part III: Phase II Treatment of traumatic memories: techniques; indications and contraindications
3-4 oktober 2015

Part IV: “treating the impossible patient”

How to deal with stuck therapies and problems in the therapeutic
relationship. (Day 1 presentation, day 2 supervision of participants cases).

Latest news