ESTD's medlemsdag Sverige

11 June 2014
Hösten 2014: www.estd.org

Boka redan nu! Fredagen den 19 september
Vill du som terapeut fortsätta att fördjupa dina diagnostiska färdigheter eller få en puff att börja diagnosticera dissociativa störningar och komplex kronisk traumatisering?

Att diagnosticera komplexa dissociativa störningar – workshop
En spännande dag där du kan ta med egna SCID-D och frågeställningar. Även TADS-Q (under översättning) presenteras.
Anna Gerge, Kristina Lander och Susan Shalin-Skalin håller i dagen.

 

Plats

Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm
Fredagen den 19 september klockan 9.30 – 16.00
För- och eftermiddagsfika ingår
Lunch äts efter eget val på restaurangtäta Södermalm

Medlem i ESTD: 100:- 
Övriga: 1 500:-

Anmälan senast 20 augusti till:
Anna Gerge, anna@insidan.se samt genom att betala in kursavgift på pg 57 52 73-8. Ange namn. 
www.hypnosterapi.nu, www.insidan.se

Latest news