Denmark

Home
HJem

Den danske afdeling af ESTD er engageret i at øge interesse og viden omkring traumer og dissociation i Danmark. Af ukendte årsager er Danmark ikke så langt fremme som andre lande på dette område, da der kun er begrænset opmærksomhed og viden omkring dissociation hos sundhedsprofessionelle her hjemme, især psykiaterne. Igennem de seneste år er tingene dog begyndt at ændre sig. Der er tegn på stigende interesse indenfor dette område, baseret på antallet af afholdte og planlagte workshops om traumer/dissociation i Danmark. En del af grunden til at den danske afdeling af ESTD sagde ja til at afholde ESTD konferencen 2014 i København var netop håbet om at flere sundhedsprofessionelle ville få en større forståelse for prævalensen og vigtigheden af dissociation.

Udover konferencen i 2014 ønsker den danske afdeling af ESTD at arbejde mod at gøre flere assessment instrumenter tilgængelige på dansk gennem hjemmesiden. Derudover vil medlemmer af Attachment, Dissociation and Traumatic Stress Research Unit (ADiTS) på Århus Universitet være til rådighed som konsulenter ift. særlig komplekse kliniske sager, hvor der er mistanke om dissociation spiller en væsentlig rolle, samt i forskellige stadier at forskning, der involverer dissociation, attachment eller traumatisk stress.

Det Europæiske Selskab for Traume og Dissociation (ESTD) blev grundlagt i april 2006, efter en lang periode med aktiv planlægning og samarbejde imellem professionelle kolleger fra mere end 17 lande i Europa, samt med hovedbestyrelsen fra det internationale selskab for studiet af traumer og dissociation (International Society for the Study of Trauma and Dissociation, ISSTD). Der er tætte bånd imellem ESTD og ISSTD.

 

ESTDs formål: 

 1. At skabe et forum for europæisk samarbejdesamt et netværk imellem kolleger som arbejder indenfor traume og dissociationsfeltet.
 2. At fremme viden om traumer, dissociation og andre forstyrrelser med relation til kronisk traumatisering.
 3. At arbejde for professionel og offentlig uddannelse om dissociation, traumer og trauma-relaterede forstyrrelser
 4. At understøtte kommunikation og samarbejde imellem klinikere og andre professionelle, der arbejder indenfor traume og dissociationsområdet.
 5. At stimulere nationale og internationale forskningsprojekter
 6. At fremme viden og uddannelse specifikt i europæiske lande med begrænset adgang til dette felt.

 

Bliv medlem af ESTD: Du kan søge om medlemskab ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det pr. e-mail.

 Medlemsfordele (fuldt medlemskab)

 1. Reduceret kursusafgift til alle konferencer, kurser, workshops og seminarer, som ESTD sponsorerer.
 2. Automatisk elektronisk medlemskab af ISSTD, som inkluderer: adgang til ISSTD’s elektroniske tidsskrift ”Trauma and Dissociation”
 3. Adgang til ISSTDs elektroniske nyhedsbrev
 4. Adgang til medlemssektionen på ISSTD’s hjemmeside (Atrium)
 5. Online artikler og bibliografi
 6. Adgang til ESTD’s egen medlemsside med information om f.eks. diagnostiske instrumenter Vejviser til professionelle i Europa.
 7. Vejviser til professionelle i Europa
Resources
Diagnostik

Dette er kun for medlemmer af ESTD.

Tilmeld dig i dag og få adgang til undersøgelsens redskaber og medlem blogs.

Tilmeld dig her

Links
Links

Vores egen forskningsenhed: ADiTS 

Samarbejdspartner:  Ask Elklit center for psykotraumatologi 

Contact
Contact persons

Helle Spindler
denmark@estd.org

Lise Møller
denmark@estd.org

News
Invitation til 4-dages kursus

Indføring i den nyeste teori om strukturel dissociation, oplæring i ”Interview for traume– og dissociative symptomer” (TADS-I), og Top-10 over anbefalede strategier til forebyggelse og håndtering af dissociation

Andelen af mennesker som lider af dissociative symptomer, som følge af senskade efter relationstraumer i barndommen, udgør en større del af befolkningen end tidligere antaget. Dissociation kan være en underliggende årsag til udvikling af et kompleks symptombillede. Nogle patienter går i behandling i mange år for forskellige psykiske lidelser uden at få hjælp til kerneproblemet, som ofte ikke er blevet identificeret. Dissociative symptomer er vanskelige at identificere af flere grunde fx: der er ikke enighed om definitionen af dissociation, patienter har en tendens til at skjule dissociative symptomer og der er differential diagnostiske udfordringer, for eksempel op mod personlighedsforstyrrelser og psykoselidelser. Klinikere får ikke systematisk oplæring i diagnosticering og behandling af dissociative symptomer. Derfor er du nød til at melde dig til dette kursus.

Kursusbeskrivelse:

DEL I: 23. & 24. Maj, 2018, Kl. 08:30-16:30 v./ Arne Blindheim.

På 1. del af kurset gennemgås centrale torier, som bidrager til forståelsen af traumatisering, symptomudvikling og traumerelateret dissociation.

Vi starter med en historisk gennemgang, for at opnå en fælles forståelse for baggrunden af nutidige teorier. Teorigrundlaget vil i høj grad være baseret på teorien om strukturel dissociation, som er udviklet af Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis og Kathy Steele, og som beskrives i bogen «The Haunted Self» (2006) . Ligeledes kommer vi ind på en videreudvikling af denne teori af Ellert Nijenhuis, som beskrives i triologien «The Trinity of Trauma», vol. 1 & 2 (2015) og vol. 3 (2017). Der vil være gennemgang af andre teorier, forskellige opfattelser af begreberne traumatisering og dissociation, samt central forskning.

Den teoretiske gennemgang vil blive knytte til praksis gennem inddragelse af klientbeskrivelser og video fra terapi. Vi gennemgår kort centrale principper i udredning og behandling. Herunder, hvordan vi kan hjælpe mennesker med at håndtere selvskade, misbrug, tvangspræget adfærd, somatiske symptomer, indre konflikter og stemmehøring.

 

DEL II: 2. & 3. oktober, 2018, kl. 08:30 - 16:30 v/ Ellen Jepsen

På 2. del af kurset præsenteres udredningsværktøjet – ’Trauma and Dissociation Symptoms Interview’ (TADS-I). TADS-I er et semistruktureret interview til udredning af traumerelaterede dissociative symptomer og andre traumerelaterede symptomer. Interviewet er udviklet af Suzette Boon, som er en internationalt anerkendt profil og pioner indenfor traumerelateret dissociation. Hun har forsket og publiceret indenfor dette felt siden 80’erne og modtaget flere priser. TADS-I er oversat til flere sprog. En dansk oversættelse forventes frigivet i forbindelse med kurset.

Med udgangspunkt i kliniske vignetter og kasus som er drøftet diagnostisk, vil der på kursets anden dag være fokus på anbefalede strategier for stabilisering af patienter med dissociative symptomer. En TOP 10 over de mest anbefalede strategier er identificeret i et studie blandt internationalt ledende eksperter inden for traumefeltet.  Deltagerne vil få præsenteret konkrete interventioner, bl.a. regulerende færdigheder og teknikker som: grounding, containment, styrkelse af ”indre samarbejde”, affekt-tolerance og impulskontrol, relationelle færdigheder, egenomsorg, mm.

Arrangør:      
Regionsfunktion for PTSD, Afdeling for specialfunktioner, Psykiatrien Region Sjælland.
Kurset er blevet til med støtte fra European Society for Trauma and Dissociation, Norge og Danmark.

Målgruppe:   
Fagpersoner der arbejder med patienter, med senskade som følge af traumatisering.

Tidspunkt:     

Del I: 23. & 24. maj, 2018. Kl. 08:30 - 16:30
Del II: 2. & 3. oktober, 2018 kl. 08:30 - 16:30

 

Tilmelding:     Tilmeldingen sendes til Lise Møller: Lisem@regionsjaelland.dk
Tilmelding kan enten ske til del I og del II samlet eller særskilt. Ved deltagelse på del II anbefales det, at deltageren har kundskab fra før om traumerelaterede dissociative symptomer.

 

Sted:    Psykiatrisygehuset i Slagelse, Fælledvej 6, bygning 3, 4. sal, 4200 Slagelse.

 

Pris:      1*2-dage = 1600 kr. inkl. kaffe/te, frokost-sandwich & sødt.

             2*2-dage = 2900 kr. inkl. kaffe/te, frokost-sandwich & sødt.

           

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 16. april, 2018. Tilmeldingen er bindende dvs. også i tilfælde af sygdom.

            

Underviserne:

Del I 

Arne Blindheim, Cand. psych., psykologspecialist

Arne er Norsk og psykologspecialist ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. De sidste 15 år har Arne arbejdet næsten udelukkende med traumatiserede patienter. Han er oplært af Ellert Nijenhuis i Holland, og han har en uddannelse i sansemotorisk psykoterapi fra England. Arne er også godkendt EMDR-supervisor. Han har arbejdet meget med at få udbredt viden om traumatisering og traumeterapi gennem undervisning og kurser og han arrangerer kurser med internationale kapaciteter inden for traumefeltet. Han har i flere år siddet i bestyrelsen i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) og er nu kontaktperson for den norske afdeling.

 

Del II

Ellen K.K. Jepsen, M.D., Ph.d.

Ellen er dansk, men har arbejdet som psykiater ved Traumeafdelingen på Modum Bad, Norge, siden 2002. Ellen har specialiseret sig i udredning og behandling af voksne med alvorlig senskader af tidlige relationstraumer. Hun har haft særlig fokus på dissociative lidelser. Ellen er nu i et år som forsker knyttet til TOP DD Network studiet, ledet af prof. Bethany Brand i USA, for at undersøge effekten af en online intervention for dissociative patienter. Hovedfokusset for Ellens Ph.d.-afhandling var dissociations indvirkning på behandlingen af tidlig seksuelt krænkede voksne. Hun fik tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for bedste artikel i Journal of Trauma & Dissociation med titlen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Ellen er godkendt vejleder i psykodynamisk psykoterapi, og hun har erfaring med at undervise, og forelæse flere steder i Europa. Sammen med Arne, er hun norsk kontaktperson for ESTD. 

 

 

Efteruddannelse (2018)

Sensorimotor Psychotherapy Institute i samarbejde med Dansk Tværfagligt Traume-Netværk
Efteruddannelse i Affekt regulering, tilknytning og traume.
Level 1: Affekt dysregulering, Overlevelsesforsvar og Traume hukommelse.

Undervisere: Janina Fisher, Ph.d. & Esther Perez MA LMFT
Sted: Aarhus, Dk
12 dage fordelt på 4 moduler i 2018

 • Modul 1:         11-13 april 2018
 • Modul 2:         6-8 juni 2018
 • Modul 3:         12-14 september 2018
 • Modul 4:         17-19 oktober 2018

(80 kontakttimer – undervisning foregår på et letforståeligt engelsk)

Kursusgebyr: €2900 plus depositum €500 inklusiv forplejning
5% rabat ved tilmelding før 13. februar 2018
Info: www.sensorimotorpsychotherapy.org
Online tilmelding: https://www.sensorimotorpsychotherapy.org/s78100022/detail
Lokal kontakt i Danmark: Helle Bay, +45 91 56 56 11, mail@hellebay.dk.