Norway

ESTD ble etablert i april 2006 – etter en lang periode med aktiv planlegging og samarbeid mellom profesjonelle kollegaer fra mer enn 17 europeiske land og hovedstyret for International Society for the Study of Dissociation (ISSD). ESTD har sete i Nederland.

Home

 ESTD har som mål:

  1. å skape et forum for europeisk samarbeid og et nettverk mellom kollegaer  som arbeider innen feltet trauma og dissosiasjon.
  2. å fremme kunnskap om trauma, dissosiasjon og alle lidelser relatert til kronisk traumatisering
  3. å organisere profesjonell og offentlig utdanning om dissosiasjon, trauma og andre traumerelaterte lidelser
  4. å stimulere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter
  5. å fremme kunnskap og utdanning i de land i Europa som har liten tilgang til feltet

 

Fordeler ved fullt medlemskap av ESTD:

  1. Redusert kursavgift til en rekke konferanser og kurs (se seksjon om “education”)
  2. Adgang til “Members Only” seksjonen på websiden der en finner videointervjuer med en rekke kjente personer, opptak fra ESTD-konferanser, ESTD nyhetsbrev, ESTD-nyheter, en rekke kartleggingsinstrumenter på ulike språk, blandt annet på norsk, m.m.
  3. Redusert medlemsskapavgift til medlemsskap i ISSTD (International Society for the Study of Trauma and Dissociation)
  4. Være med å støtte økt kunnskap og forståelse for kronisk traumatisering i Europa.

 

Hjemmeside Norge:
Vi ønsker at den norske hjemmesiden med tiden blir en plass hvor informasjon om aktuelle nasjonale begivenheter – som er forenelige med foreningens målsetting – kan samles og formidles til andre interesserte. Det gjelder opplysning om for eksempel: seminarer, workshops, aktuelle artikler og annen litteratur, og spesialiserte behandlingsopplegg i Norge.
Dersom du har kjennskap til viktig informasjon som bør videreformidles, er vi som kontaktpersoner interesserte i å  få tilbakemelding, slik at vi kan formidle opplysningene videre.

Resources
Kurs

 

FAGKURS Kildehuset, Modum Bad

INNFØRING I «Intervju for traume – og dissosiasjonssymptomer» (TADS-I)
Onsdag 26. september 2018
Badeveien 287 - 3370 Vikersund

Mer info her: 

 

 

Stabilisering av pasienter med dissosiative lidelser
Onsdag 27. september 2018
Badeveien 287 - 3370 Vikersund

Mer info her:  

 

Traumarelated structural dissociation of the personality  Enactive Trauma Therapy
September 2018 – May 2019
Advanced course Ellert Nijenhuis, PhD 
Bergen, Norway 
Mer info her:

 

 

Diverse kurs Traumepoliklinikken Oslo Modum Bad 2018

Se alle kurs her: 

Kartlegging

Dette er bare for medlemmer av ESTD.

 Bli medlem i dag og få tilgang til kartleggingsinstrumenter og medlemsblog.

Contact
Contact persons

Ellen Jepsen
Email: norway@estd.org

Arne Blindheim
Email: norway@estd.org

News
Conference on Trauma, Dissociation, and Psychosis

22–24 May 2019 Trauma, Dissociation, and Psychosis International Conference. Kristiansand, Norway.

http://traumaconference.no/en/

Invitation til 4-dages kursus

Indføring i den nyeste teori om strukturel dissociation, oplæring i ”Interview for traume– og dissociative symptomer” (TADS-I), og Top-10 over anbefalede strategier til forebyggelse og håndtering af dissociation

Andelen af mennesker som lider af dissociative symptomer, som følge af senskade efter relationstraumer i barndommen, udgør en større del af befolkningen end tidligere antaget. Dissociation kan være en underliggende årsag til udvikling af et kompleks symptombillede. Nogle patienter går i behandling i mange år for forskellige psykiske lidelser uden at få hjælp til kerneproblemet, som ofte ikke er blevet identificeret. Dissociative symptomer er vanskelige at identificere af flere grunde fx: der er ikke enighed om definitionen af dissociation, patienter har en tendens til at skjule dissociative symptomer og der er differential diagnostiske udfordringer, for eksempel op mod personlighedsforstyrrelser og psykoselidelser. Klinikere får ikke systematisk oplæring i diagnosticering og behandling af dissociative symptomer. Derfor er du nød til at melde dig til dette kursus.

Kursusbeskrivelse:

DEL I: 23. & 24. Maj, 2018, Kl. 08:30-16:30 v./ Arne Blindheim.

På 1. del af kurset gennemgås centrale torier, som bidrager til forståelsen af traumatisering, symptomudvikling og traumerelateret dissociation.

Vi starter med en historisk gennemgang, for at opnå en fælles forståelse for baggrunden af nutidige teorier. Teorigrundlaget vil i høj grad være baseret på teorien om strukturel dissociation, som er udviklet af Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis og Kathy Steele, og som beskrives i bogen «The Haunted Self» (2006) . Ligeledes kommer vi ind på en videreudvikling af denne teori af Ellert Nijenhuis, som beskrives i triologien «The Trinity of Trauma», vol. 1 & 2 (2015) og vol. 3 (2017). Der vil være gennemgang af andre teorier, forskellige opfattelser af begreberne traumatisering og dissociation, samt central forskning.

Den teoretiske gennemgang vil blive knytte til praksis gennem inddragelse af klientbeskrivelser og video fra terapi. Vi gennemgår kort centrale principper i udredning og behandling. Herunder, hvordan vi kan hjælpe mennesker med at håndtere selvskade, misbrug, tvangspræget adfærd, somatiske symptomer, indre konflikter og stemmehøring.

 

DEL II: 2. & 3. oktober, 2018, kl. 08:30 - 16:30 v/ Ellen Jepsen

På 2. del af kurset præsenteres udredningsværktøjet – ’Trauma and Dissociation Symptoms Interview’ (TADS-I). TADS-I er et semistruktureret interview til udredning af traumerelaterede dissociative symptomer og andre traumerelaterede symptomer. Interviewet er udviklet af Suzette Boon, som er en internationalt anerkendt profil og pioner indenfor traumerelateret dissociation. Hun har forsket og publiceret indenfor dette felt siden 80’erne og modtaget flere priser. TADS-I er oversat til flere sprog. En dansk oversættelse forventes frigivet i forbindelse med kurset.

Med udgangspunkt i kliniske vignetter og kasus som er drøftet diagnostisk, vil der på kursets anden dag være fokus på anbefalede strategier for stabilisering af patienter med dissociative symptomer. En TOP 10 over de mest anbefalede strategier er identificeret i et studie blandt internationalt ledende eksperter inden for traumefeltet.  Deltagerne vil få præsenteret konkrete interventioner, bl.a. regulerende færdigheder og teknikker som: grounding, containment, styrkelse af ”indre samarbejde”, affekt-tolerance og impulskontrol, relationelle færdigheder, egenomsorg, mm.

Arrangør:      
Regionsfunktion for PTSD, Afdeling for specialfunktioner, Psykiatrien Region Sjælland.
Kurset er blevet til med støtte fra European Society for Trauma and Dissociation, Norge og Danmark.

Målgruppe:   
Fagpersoner der arbejder med patienter, med senskade som følge af traumatisering.

Tidspunkt:     

Del I: 23. & 24. maj, 2018. Kl. 08:30 - 16:30
Del II: 2. & 3. oktober, 2018 kl. 08:30 - 16:30

 

Tilmelding:     Tilmeldingen sendes til Lise Møller: Lisem@regionsjaelland.dk
Tilmelding kan enten ske til del I og del II samlet eller særskilt. Ved deltagelse på del II anbefales det, at deltageren har kundskab fra før om traumerelaterede dissociative symptomer.

 

Sted:    Psykiatrisygehuset i Slagelse, Fælledvej 6, bygning 3, 4. sal, 4200 Slagelse.

 

Pris:      1*2-dage = 1600 kr. inkl. kaffe/te, frokost-sandwich & sødt.

             2*2-dage = 2900 kr. inkl. kaffe/te, frokost-sandwich & sødt.

           

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 16. april, 2018. Tilmeldingen er bindende dvs. også i tilfælde af sygdom.

            

Underviserne:

Del I 

Arne Blindheim, Cand. psych., psykologspecialist

Arne er Norsk og psykologspecialist ved Senter for Krisepsykologi i Bergen. De sidste 15 år har Arne arbejdet næsten udelukkende med traumatiserede patienter. Han er oplært af Ellert Nijenhuis i Holland, og han har en uddannelse i sansemotorisk psykoterapi fra England. Arne er også godkendt EMDR-supervisor. Han har arbejdet meget med at få udbredt viden om traumatisering og traumeterapi gennem undervisning og kurser og han arrangerer kurser med internationale kapaciteter inden for traumefeltet. Han har i flere år siddet i bestyrelsen i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) og er nu kontaktperson for den norske afdeling.

 

Del II

Ellen K.K. Jepsen, M.D., Ph.d.

Ellen er dansk, men har arbejdet som psykiater ved Traumeafdelingen på Modum Bad, Norge, siden 2002. Ellen har specialiseret sig i udredning og behandling af voksne med alvorlig senskader af tidlige relationstraumer. Hun har haft særlig fokus på dissociative lidelser. Ellen er nu i et år som forsker knyttet til TOP DD Network studiet, ledet af prof. Bethany Brand i USA, for at undersøge effekten af en online intervention for dissociative patienter. Hovedfokusset for Ellens Ph.d.-afhandling var dissociations indvirkning på behandlingen af tidlig seksuelt krænkede voksne. Hun fik tildelt prisen «Richard P. Kluft Award» i 2014 for bedste artikel i Journal of Trauma & Dissociation med titlen «Early Traumatized Inpatients: High in Psychoform and Somatoform Dissociation: Charateristics and Treatment Response». Ellen er godkendt vejleder i psykodynamisk psykoterapi, og hun har erfaring med at undervise, og forelæse flere steder i Europa. Sammen med Arne, er hun norsk kontaktperson for ESTD.