Poland

 

 

Home
Europejskie Towarzystwo Traumy i Dysocjacji wita na swojej polskiej stronie!

Zainteresowanie tematem traumy i dysocjacji jest w Polsce z roku na rok coraz większe. Od kilku lat funkcjonuje serwis www.traumaidysocjacja.pl  , którego celem jest popularyzacja wiedzy o zaburzeniach związanych z doświadczeniami urazowymi, ich rozpoznawaniu i leczeniu. Przeznaczona jest zarówno dla osób poszukujących informacji na temat takich zaburzeń, jak i dla profesjonalistów (psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów), którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności odnośnie diagnozowania oraz leczenia tego rodzaju problemów.

 

Ponadto, osoby zainteresowane tymi zagadnieniami mogą dzielić się informacjami i doświadczeniami w zamkniętej grupie na Facebook "Trauma i dysocjacja" https://www.facebook.com/groups/traumaidysocjacja/ Obecnie liczy ona ponad 800 członków.

 

Wydarzenia szkoleniowe związane z zagadnieniami diagnozy i terapii zaburzeń związanych z traumą znaleźć można na stronie www.e-psyche.eu/wydarzenia.  Członkowie ESTD mogą zwykle skorzystać ze zniżek na wydarzenia organizowane przez E-psyche we współpracy z ESTD.

 

Informacje na temat projektów naukowych prowadzonych przez Centrum Badań nad Trauma i Dysocjacją przy katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS można znaleźć na stronie https://www.e-psyche.eu/pl/projekty-badawcze  oraz Facebook https://www.facebook.com/SWPS.CBTD/

 

 

Contact
Contact

Igor Pietkiewicz
poland@estd.org

Radoslaw Tomalski
poland@estd.org

 

News
ZMIANY ZACHOWANIA I TOŻSAMOŚCI U OSÓB KORZYSTAJĄCYCH LUB KIEROWANYCH NA EGZORCYZM

Projekt służy rozwojowi wiedzy na temat doświadczeń osób korzystających z religijnych sposobów radzenia sobie z nagłymi zmianami zachowania lub tożsamości. Celem badania jest analiza tych stanów pod kątem ich wpływu na codzienne funkcjonowanie i jaki mają związek z konfliktami psychologicznymi lub doświadczeniami urazowymi. Osobom, u których zidentyfikowane zostaną objawy istotne klinicznie, zostaną zaproponowane i omówione możliwe sposoby terapii. 

Strona projektu.

 

ANALIZA DEPERSONALIZACJI I DEREALIZACJI U OSÓB PO DOŚWIADCZENIACH URAZOWYCH

Projekt badawczy służy analizie odmiennych stanów świadomości (depersonalizacji i derealizacji) u osób zdrowych i tych, którzy cierpią z powodu różnych zaburzeń psychicznych. 

Stany takie jak depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealizacja (doświadczanie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen) są powszechnie i występują z różnym nasileniem i w różnych okolicznościach. U niektórych osób stany te pojawiają się w trakcie medytacji, praktyk religijnych lub w czasie intensywnego wysiłku sportowego. 

Strona projektu.