Kronisk traumatisering og strukturell dissosiering av personligheten

15 syyskuu 2015
  • Dato: november  2015 – juni 2016
  • Sted: Bergen
  • Kursholder:   Ellert Nijenhuis, PHD
  • Info: 
  • Påmelding: Påmelding gjøres ”online” på www.krisepsyk.no For å få rabatt, må medlemsskapet i ESTD for 2015 være betalt innen 10. februar 2015.

Spørsmal vedr. pamelding kan rettes til email@krisepsyk.no. Faglige sp(l)rsmal vedr. kurset kan rettes til arne@krisepsyk.no.

Latest news