Middagsymposium

25 Gennaio 2014
Middagsymposium - vrijdag 21 maart 2014

Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling. 
Het symposium is bedoeld voor volwassenen die als kind zijn getroffen door chronische traumatisering en voor hun naasten.

Nederland staat bekend als een van de meest vooraanstaande landen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke chronische traumatisering, kindermishandeling waaronder psychisch en fysiek geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik, en de gevolgen hiervan in de volwassenheid. Deze kennis willen wij graag met u delen.

Herstel van psychische schade als gevolg van vroegkinderlijke chronische traumatisering is niet los te zien van empowerment: het ontwikkelen van eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Chronisch getraumatiseerde volwassenen hebben maar al te sterk ervaren hoe machteloos ze konden zijn. Om sturing te kunnen geven aan het eigen herstelproces is kennis over psychische problematiek als gevolg van chronische traumatisering in de kinderjaren, de uitingsvormen en de behandeling daarvan belangrijk. Kennis is kracht, kennis maakt sterk. Daaraan bij te dragen is het doel van deze dag.

Latest news