ESTD

Poland

Country representatives:

Igor Pietkiewicz

Radoslaw Tomalski

poland@estd.org

Europejskie Towarzystwo Traumy i Dysocjacji wita na swojej polskiej stronie!

Zainteresowanie tematem traumy i dysocjacji jest w Polsce z roku na rok coraz większe. Od kilku lat funkcjonuje serwis www.traumaidysocjacja.pl, którego celem jest popularyzacja wiedzy o zaburzeniach związanych z doświadczeniami urazowymi, ich rozpoznawaniu i leczeniu. Przeznaczona jest zarówno dla osób poszukujących informacji na temat takich zaburzeń, jak i dla profesjonalistów (psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów), którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności odnośnie diagnozowania oraz leczenia tego rodzaju problemów.

Ponadto, osoby zainteresowane tymi zagadnieniami mogą dzielić się informacjami i doświadczeniami w zamkniętej grupie na Facebook “Trauma i dysocjacja” https://www.facebook.com/groups/traumaidysocjacja/ Obecnie liczy ona ponad 3700 członków.

Wydarzenia szkoleniowe związane z zagadnieniami diagnozy i terapii zaburzeń związanych z traumą znaleźć można na stronie www.e-psyche.eu/wydarzenia. Członkowie ESTD mogą zwykle skorzystać ze zniżek na wydarzenia organizowane przez E-psyche we współpracy z ESTD.

Informacje na temat projektów naukowych prowadzonych przez Centrum Badań nad Trauma i Dysocjacją przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie można znaleźć na stronie https://www.e-psyche.eu/pl/projekty-badawcze  oraz Facebook https://www.facebook.com/CBTiD

Już wkrótce 10-12 października 2024 roku, odbędzie się w Katowicach IX Międzynarodowy Kongres ESTD. Więcej informacji na stronie: www.estd2024.com